Familie

Familie gaat niet over
bloedverwantschap
Het gaat erom wie
je hand vast houdt
als je dat het
meeste nodig hebt
Advertenties

Enjoy

Niet het hebben,
maar het
 GENIETEN
is welvaart