Zij die we liefhadden

Zij die we hebben
liefgehad en zijn verloren,
zijn niet langer waar zij
waren, maar zijn altijd
waar wij zijn

De liefde

De liefde is een
hemelse druppel die
de goden in de levenskelk
hebben gegoten om er de
bittere smaak wat van
te verzoeten
 (John Wilmot)