Familie

Familie gaat niet over
bloedverwantschap
Het gaat erom wie
je hand vast houdt
als je dat het
meeste nodig hebt