De liefde

De liefde is een
hemelse druppel die
de goden in de levenskelk
hebben gegoten om er de
bittere smaak wat van
te verzoeten
 (John Wilmot)