Problemen vermijden

Zelfs een vis kan
problemen vermijden,
als hij zijn bek
toe houdt...

Iemands rugzak

Er is niemand die
kan bepalen hoe
zwaar jouw rugzak is,
want jij bent degene die
hem moet dragen

Pennen op papier

Pennen kunnen op papier
schreeuwen, vloeken, ketteren
kunnen ook met veel bravoure
schallen en trompetteren,
maar ze kunnen ook heel zacht
een stil verdriet genezen,
met woorden die je nu en dan
nog es een keer wilt lezen